แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - เพลินใจ

หน้า: [1] 2 3
1
สตีเฟน วิลเลียม ฮอว์กิง (อังกฤษ: Stephen William Hawking; 8 ม.ค. คริสต์ศักราช 1942 – 14 มี.ค. คริสต์ศักราช 2018) เป็นนักฟิสิกส์แนวความคิด นักจักรวาลวิทยา แล้วก็คนเขียน ศ.จ.ประจำมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ หนังสือวิทยาศาสตร์ของเขาและก็การปรากฏตัวต่อสาธารณะได้ทำให้เขาเป็นคนดังทางด้านวิชาการslot1234 ผลงานวิทยาศาสตร์สำคัญของเขาจนกระทั่งปัจจุบันนี้มีการข้อกำหนดทฤษฎีบทเกี่ยวกับสภาวะเอกฐานเชิงแรงโน้มถ่วงในกรอบของแนวคิดสัมพัทธภาพทั่วๆไป ร่วมกับโรเจอร์ เพนโรส รวมทั้งแนวทางการทำนายแง่ทฤษฎีที่ว่าหลุมดำควรจะปลดปล่อยรังสี ซึ่งปัจจุบันนี้มีชื่อว่า รังสีฮอว์กิง (ครั้งคราวเรียก รังสีเบเคนสไตน์-ฮอว์กิง)

2
สตีเฟน วิลเลียม ฮอว์กิง (อังกฤษ: Stephen William Hawking; 8 เดือนมกราคม คริสต์ศักราช 1942 – 14 มี.ค. คริสต์ศักราช 2018) เป็นนักฟิสิกส์แนวความคิด นักจักรวาลวิทยา แล้วก็นักประพันธ์ ศ.จ.ประจำมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ หนังสือวิทยาศาสตร์ของเขารวมทั้งการปรากฏตัวต่อสาธารณะได้ทำให้เขาเป็นคนดังทางวิชาการ ผลงานวิทยาศาสตร์สำคัญของเขาจนกระทั่งตอนนี้มีการข้อกำหนดทฤษฎีบทเกี่ยวกับภาวการณ์เอกฐานเชิงแรงโน้มถ่วงในกรอบของแนวคิดสัมพัทธภาพทั่วๆไปslot1234 ร่วมกับโรเจอร์ เพนโรส แล้วก็กระบวนการทำนายแง่ทฤษฎีที่ว่าหลุมดำควรจะปลดปล่อยรังสี ซึ่งปัจจุบันนี้มีชื่อว่า รังสีฮอว์กิง (บางคราวเรียก รังสีเบเคนสไตน์-ฮอว์กิง)

3
สตีเฟน วิลเลียม ฮอว์กิง (อังกฤษ: Stephen William Hawking; 8 เดือนมกราคม คริสต์ศักราช 1942 – 14 มี.ค. คริสต์ศักราช 2018) เป็นนักฟิสิกส์แนวความคิด นักจักรวาลวิทยา รวมทั้งผู้เขียน ศ.จ.ประจำมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ หนังสือวิทยาศาสตร์ของเขาแล้วก็การปรากฏตัวต่อสาธารณะได้ทำให้เขาเป็นคนดังทางวิชาการslot1234 ผลงานวิทยาศาสตร์สำคัญของเขาจนกระทั่งตอนนี้มีการข้อบังคับทฤษฎีบทเกี่ยวกับภาวการณ์เอกฐานเชิงแรงโน้มถ่วงในกรอบของแนวความคิดสัมพัทธภาพทั่วๆไป ร่วมกับโรเจอร์ เพนโรส รวมทั้งแนวทางการทำนายแง่ทฤษฎีที่ว่าหลุมดำควรจะปลดปล่อยรังสี ซึ่งปัจจุบันนี้มีชื่อว่า รังสีฮอว์กิง (บางทีเรียก รังสีเบเคนสไตน์-ฮอว์กิง)

4
สตีเฟน วิลเลียม ฮอว์กิง (อังกฤษ: Stephen William Hawking; 8 ม.ค. คริสต์ศักราช 1942 – 14 เดือนมีนาคม คริสต์ศักราช 2018) เป็นนักฟิสิกส์แนวคิด นักจักรวาลวิทยา แล้วก็ผู้เขียน ศ.จ.ประจำมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ หนังสือวิทยาศาสตร์ของเขารวมทั้งการปรากฏตัวต่อสาธารณะได้ทำให้เขาเป็นคนดังทางวิชาการslot1234 ผลงานวิทยาศาสตร์สำคัญของเขาจนกระทั่งตอนนี้มีการข้อบังคับทฤษฎีบทเกี่ยวกับสภาวะเอกฐานเชิงแรงโน้มถ่วงในกรอบของแนวความคิดสัมพัทธภาพทั่วๆไป ร่วมกับโรเจอร์ เพนโรส รวมทั้งกระบวนการทำนายแง่ทฤษฎีที่ว่าหลุมดำควรจะปลดปล่อยรังสี ซึ่งปัจจุบันนี้มีชื่อว่า รังสีฮอว์กิง (บางทีเรียก รังสีเบเคนสไตน์-ฮอว์กิง)

5
สตีเฟน วิลเลียม ฮอว์กิง (อังกฤษ: Stephen William Hawking; 8 เดือนมกราคม คริสต์ศักราช 1942 – 14 มี.ค. คริสต์ศักราช 2018) เป็นนักฟิสิกส์แนวคิด นักจักรวาลวิทยา แล้วก็นักประพันธ์ ศ.จ.ประจำมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ หนังสือวิทยาศาสตร์ของเขารวมทั้งการปรากฏตัวต่อสาธารณะได้ทำให้เขาเป็นคนดังทางด้านวิชาการ ผลงานวิทยาศาสตร์สำคัญของเขาจนกระทั่งปัจจุบันนี้มีการข้อกำหนดทฤษฎีบทเกี่ยวกับภาวการณ์เอกฐานเชิงแรงโน้มถ่วงในกรอบของแนวคิดสัมพัทธภาพทั่วๆไปslot1234 ร่วมกับโรเจอร์ เพนโรส รวมทั้งกระบวนการทำนายแง่ทฤษฎีที่ว่าหลุมดำควรจะปลดปล่อยรังสี ซึ่งตอนนี้มีชื่อว่า รังสีฮอว์กิง (บางคราวเรียก รังสีเบเคนสไตน์-ฮอว์กิง)

6
สตีเฟน วิลเลียม ฮอว์กิง (อังกฤษ: Stephen William Hawking; 8 ม.ค. คริสต์ศักราช 1942 – 14 มี.ค. คริสต์ศักราช 2018) เป็นนักฟิสิกส์แนวความคิด นักจักรวาลวิทยา แล้วก็คนเขียน ศ.จ.ประจำมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ หนังสือวิทยาศาสตร์ของเขาแล้วก็การปรากฏตัวต่อสาธารณะได้ทำให้เขาเป็นคนดังทางด้านวิชาการslot1234 ผลงานวิทยาศาสตร์สำคัญของเขาจนกระทั่งตอนนี้มีการข้อกำหนดทฤษฎีบทเกี่ยวกับสภาวะเอกฐานเชิงแรงโน้มถ่วงในกรอบของแนวคิดสัมพัทธภาพทั่วๆไป ร่วมกับโรเจอร์ เพนโรส รวมทั้งแนวทางการทำนายแง่ทฤษฎีที่ว่าหลุมดำควรจะปลดปล่อยรังสี ซึ่งตอนนี้มีชื่อว่า รังสีฮอว์กิง (บางทีเรียก รังสีเบเคนสไตน์-ฮอว์กิง)

7
สตีเฟน วิลเลียม ฮอว์กิง (อังกฤษ: Stephen William Hawking; 8 เดือนมกราคม คริสต์ศักราช 1942 – 14 เดือนมีนาคม คริสต์ศักราช 2018) เป็นนักฟิสิกส์แนวคิด นักจักรวาลวิทยา และก็นักประพันธ์ ศ.จ.ประจำมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ หนังสือวิทยาศาสตร์ของเขาแล้วก็การปรากฏตัวต่อสาธารณะได้ทำให้เขาเป็นคนดังทางด้านวิชาการslot1234 ผลงานวิทยาศาสตร์สำคัญของเขาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มีการข้อบังคับทฤษฎีบทเกี่ยวกับสภาวะเอกฐานเชิงแรงโน้มถ่วงในกรอบของแนวความคิดสัมพัทธภาพทั่วๆไป ร่วมกับโรเจอร์ เพนโรส และก็แนวทางการทำนายแง่ทฤษฎีที่ว่าหลุมดำควรจะปลดปล่อยรังสี ซึ่งเดี๋ยวนี้มีชื่อว่า รังสีฮอว์กิง (บางโอกาสเรียก รังสีเบเคนสไตน์-ฮอว์กิง)

8
สตีเฟน วิลเลียม ฮอว์กิง (อังกฤษ: Stephen William Hawking; 8 ม.ค. คริสต์ศักราช 1942 – 14 มี.ค. คริสต์ศักราช 2018) เป็นนักฟิสิกส์แนวความคิด นักจักรวาลวิทยา และก็นักประพันธ์ ศ.จ.ประจำมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ หนังสือวิทยาศาสตร์ของเขาและก็การปรากฏตัวต่อสาธารณะได้ทำให้เขาเป็นคนดังทางวิชาการ ผลงานวิทยาศาสตร์สำคัญของเขาจนกระทั่งปัจจุบันนี้มีการข้อบังคับทฤษฎีบทเกี่ยวกับสภาวะเอกฐานเชิงแรงโน้มถ่วงในกรอบของแนวความคิดสัมพัทธภาพทั่วๆไปslot1234 ร่วมกับโรเจอร์ เพนโรส แล้วก็วิธีการทำนายแง่ทฤษฎีที่ว่าหลุมดำควรจะปลดปล่อยรังสี ซึ่งเดี๋ยวนี้มีชื่อว่า รังสีฮอว์กิง (บางโอกาสเรียก รังสีเบเคนสไตน์-ฮอว์กิง)

9
สตีเฟน วิลเลียม ฮอว์กิง (อังกฤษ: Stephen William Hawking; 8 ม.ค. คริสต์ศักราช 1942 – 14 เดือนมีนาคม คริสต์ศักราช 2018) เป็นนักฟิสิกส์แนวคิด นักจักรวาลวิทยา และก็ผู้เขียน ศ.จ.ประจำมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ หนังสือวิทยาศาสตร์ของเขาและก็การปรากฏตัวต่อสาธารณะได้ทำให้เขาเป็นคนดังทางวิชาการslot1234 ผลงานวิทยาศาสตร์สำคัญของเขาจนกระทั่งตอนนี้มีการข้อกำหนดทฤษฎีบทเกี่ยวกับสภาวะเอกฐานเชิงแรงโน้มถ่วงในกรอบของแนวคิดสัมพัทธภาพทั่วๆไป ร่วมกับโรเจอร์ เพนโรส รวมทั้งวิธีการทำนายแง่ทฤษฎีที่ว่าหลุมดำควรจะปลดปล่อยรังสี ซึ่งตอนนี้มีชื่อว่า รังสีฮอว์กิง (ครั้งคราวเรียก รังสีเบเคนสไตน์-ฮอว์กิง)

10
สตีเฟน วิลเลียม ฮอว์กิง (อังกฤษ: Stephen William Hawking; 8 เดือนมกราคม คริสต์ศักราช 1942 – 14 มี.ค. คริสต์ศักราช 2018) เป็นนักฟิสิกส์แนวความคิด นักจักรวาลวิทยา แล้วก็ผู้เขียน ศ.จ.ประจำมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ หนังสือวิทยาศาสตร์ของเขารวมทั้งการปรากฏตัวต่อสาธารณะได้ทำให้เขาเป็นคนดังทางวิชาการslot1234 ผลงานวิทยาศาสตร์สำคัญของเขาจนกระทั่งตอนนี้มีการข้อบังคับทฤษฎีบทเกี่ยวกับสภาวะเอกฐานเชิงแรงโน้มถ่วงในกรอบของแนวคิดสัมพัทธภาพทั่วๆไป ร่วมกับโรเจอร์ เพนโรส แล้วก็แนวทางการทำนายแง่ทฤษฎีที่ว่าหลุมดำควรจะปลดปล่อยรังสี ซึ่งตอนนี้มีชื่อว่า รังสีฮอว์กิง (ครั้งคราวเรียก รังสีเบเคนสไตน์-ฮอว์กิง)

11
ความรุ่งเรืองทางด้านวิทยาศาสตร์ชอบมาจากอิทธิพลระหว่างการเรียนจากการทดสอบแล้วก็แนวความคิดปกติ แม้กระนั้นฟิสิกส์แนวคิดยึดติดกับความครัดเคร่งทางเลขคณิตslot1234 ซึ่งได้ให้ความใส่ใจกับการทดสอบรวมทั้งการสังเกตออกจะน้อยบางครั้งบางคราว เช่น ในเวลาที่ปรับปรุงแนวความคิดสัมพัทธภาพพิเศษ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ได้พิจารณาถึงการแปลงลอเรนซ์ซึ่งทำให้สมการของแมกซ์เวลล์ไม่เปลี่ยนแปลง แต่ว่ามิได้พึงพอใจถึงการทดสอบของมิเชลสัน-มอร์ลีย์ที่ทำเกี่ยวกับอีคุณร์ที่ส่งผลต่อการเขยื้อนของโลก ในทางตรงกันข้าม ไอน์สไตน์ได้รับรางวัลโนเบลสำหรับในการชี้แจงการปรากฏโฟโตอิเล็กทริกซึ่งไม่มีการอ้างอิงในแง่ทฤษฎีอะไรก็ตามทั้งมวล

12
ความเจริญด้านวิทยาศาสตร์ชอบมาจากอิทธิพลระหว่างการเล่าเรียนจากการทดสอบแล้วก็แนวความคิดโดยธรรมดา แต่ว่าฟิสิกส์แนวความคิดยึดติดกับความครัดเคร่งทางคณิต ซึ่งได้ให้ความเอาใจใส่กับการทดสอบรวมทั้งการสังเกตออกจะน้อยในบางครั้งบางคราว เช่น ในระหว่างที่ปรับปรุงแนวความคิดสัมพัทธภาพพิเศษ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ได้พิจารณาถึงการแปลงลอเรนซ์ซึ่งทำให้สมการของแมกซ์เวลล์ไม่เปลี่ยนแปลงslot1234 แต่ว่ามิได้พอใจถึงการทดสอบของมิเชลสัน-มอร์ลีย์ที่ทำเกี่ยวกับอีคุณร์ที่ส่งผลต่อการเขยื้อนของโลก ในทางตรงกันข้าม ไอน์สไตน์ได้รับรางวัลโนเบลในการชี้แจงการเกิดโฟโตอิเล็กทริกซึ่งไม่มีการอ้างอิงในแง่ทฤษฎีอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมด

13
ความรุ่งโรจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ชอบมาจากอิทธิพลระหว่างการเล่าเรียนจากการทดสอบแล้วก็แนวความคิดโดยทั่วไป แม้กระนั้นฟิสิกส์แนวคิดยึดติดกับความเข้มงวดทางเลข ซึ่งได้ให้ความเอาใจใส่กับการทดสอบแล้วก็การสังเกตค่อนข้างจะน้อยในบางคราวslot1234 อาทิเช่น ในช่วงเวลาที่ปรับปรุงแนวคิดสัมพัทธภาพพิเศษ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ได้พิจารณาถึงการแปลงลอเรนซ์ซึ่งทำให้สมการของแมกซ์เวลล์ไม่เปลี่ยนแปลง แม้กระนั้นมิได้พอใจถึงการทดสอบของมิเชลสัน-มอร์ลีย์ที่ทำเกี่ยวกับอีคุณร์ที่ส่งผลต่อการเขยื้อนของโลก ในทางตรงกันข้าม ไอน์สไตน์ได้รับรางวัลโนเบลในการชี้แจงการปรากฏโฟโตอิเล็กทริกซึ่งไม่มีการอ้างอิงในแง่ทฤษฎีใดๆก็ตามทั้งปวง

14
ความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์ชอบมาจากอิทธิพลระหว่างการศึกษาจากการทดสอบและก็แนวความคิดปกติ แต่ว่าฟิสิกส์แนวคิดยึดติดกับความครัดเคร่งทางเลขคณิตslot1234 ซึ่งได้ให้ความเอาใจใส่กับการทดสอบรวมทั้งการสังเกตออกจะน้อยบางกรณี เป็นต้นว่า ในระหว่างที่ปรับปรุงแนวความคิดสัมพัทธภาพพิเศษ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ได้พิจารณาถึงการแปลงลอเรนซ์ซึ่งทำให้สมการของแมกซ์เวลล์ไม่เปลี่ยนแปลง แต่ว่ามิได้พอใจถึงการทดสอบของมิเชลสัน-มอร์ลีย์ที่ทำเกี่ยวกับอีคุณร์ที่ส่งผลต่อการเขยื้อนของโลก ในทางตรงกันข้าม ไอน์สไตน์ได้รับรางวัลโนเบลสำหรับเพื่อการชี้แจงการเกิดโฟโตอิเล็กทริกซึ่งไม่มีการอ้างอิงในแง่ทฤษฎีอะไรก็ตามทั้งปวง

15
ความรุ่งเรืองด้านวิทยาศาสตร์ชอบมาจากอิทธิพลระหว่างการเล่าเรียนจากการทดสอบแล้วก็แนวคิดโดยธรรมดาslot1234 แม้กระนั้นฟิสิกส์แนวความคิดยึดติดกับความเข้มงวดทางเลข ซึ่งได้ให้ความเอาใจใส่กับการทดสอบและก็การสังเกตค่อนข้างจะน้อยบางครั้งบางคราว เป็นต้นว่า ในตอนที่ปรับปรุงแนวความคิดสัมพัทธภาพพิเศษ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ได้พิจารณาถึงการแปลงลอเรนซ์ซึ่งทำให้สมการของแมกซ์เวลล์ไม่เปลี่ยนแปลง แต่ว่ามิได้พอใจถึงการทดสอบของมิเชลสัน-มอร์ลีย์ที่ทำเกี่ยวกับอีคุณร์ที่ส่งผลต่อการเขยื้อนของโลก ในทางตรงกันข้าม ไอน์สไตน์ได้รับรางวัลโนเบลสำหรับเพื่อการชี้แจงการเกิดโฟโตอิเล็กทริกซึ่งไม่มีการอ้างอิงในแง่ทฤษฎีใดๆก็ตามทั้งนั้น

หน้า: [1] 2 3