แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - เพลินใจ

หน้า: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 101
616
เวกัส เขมรระบบประชาธิปไตย เป็นชื่อของประเทศเขมรระหว่างปี พุทธศักราช 2519 - พุทธศักราช 2522 ซึ่งมีเหตุมาจากการโค่นอำนาจรัฐบาลสาธารณรัฐเขมรของนายพลลอลุกลนอล รวมทั้งได้จัดดูแลในแบบเมืองลัทธิคอมมิวนิสต์โดยพรรคลัทธิคอมมิวนิสต์เขมรหรือเขมรแดง ในปัจจุบันหน่วยงานของรัฐบาลจะถูกอ้างถึงในชื่อ อังการ์เลอ ส่วนพรรคระบอบคอมมิวนิสต์เขมรนั้น แกนนำของพรรคให้เรียกชื่อว่า อังการ์ปะเดะวัด เวกัส168ไอดีไลน์ โดยหัวหน้าสูงสุดของประเทศที่มีอำนาจนานที่สุดเป็นนายพล พต ซึ่งเป็นหัวหน้าสูงสุดของเขมรแดงด้วย ในปี พุทธศักราช 2522 กองกำลังพรรคลัทธิคอมมิวนิสต์เขมรภายใต้การนำของโชคดี สัมริน และก็กองทัพเวียดนามได้รุกเข้ามาทางชายแดนตอนใต้ของเขมรแล้วก็สามารถล้มล้างรัฐบาลเขมรระบบประชาธิปไตยได้เสร็จ พร้อมกับได้จัดแจงดูแลประเทศใหม่ในชื่อ สาธารณรัฐสามัญชนเขมร กองทัพเขมรแดงก็เลยได้ถอยร่นไปตั้งอกตั้งใจในทางภาคเหนือของประเทศแล้วก็ยังคงวางรูปแบบการปกครองตามระบบของเขมรระบบประชาธิปไตยเดิมถัดไป

617
เวกัส เขมรระบบประชาธิปไตย เป็นชื่อของประเทศเขมรระหว่างปี พุทธศักราช 2519 - พุทธศักราช 2522 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการลบล้างรัฐบาลสาธารณรัฐเขมรของนายพลลอลุกลนอล แล้วก็ได้จัดดูแลในแบบอย่างเมืองลัทธิคอมมิวนิสต์โดยพรรคลัทธิคอมมิวนิสต์เขมรหรือเขมรแดง ในสมัยปัจจุบันนี้หน่วยงานของรัฐบาลจะถูกอ้างถึงในชื่อ อังการ์เลอ ส่วนพรรคลัทธิคอมมิวนิสต์เขมรนั้น แกนนำของพรรคให้เรียกชื่อว่า อังการ์ปะเดะวัด โดยหัวหน้าสูงสุดของประเทศที่มีอำนาจนานที่สุดเป็นนายพล พต ซึ่งเป็นหัวหน้าสูงสุดของเขมรแดงด้วย ในปี พุทธศักราช 2522 กองกำลังพรรคระบอบคอมมิวนิสต์เขมรภายใต้การนำของโชคดี สัมริน เวกัส168ไอดีไลน์ และก็กองทัพเวียดนามได้รุกเข้ามาทางชายแดนตอนใต้ของเขมรแล้วก็สามารถล้มล้างรัฐบาลเขมรระบบประชาธิปไตยได้เสร็จ และได้จัดแจงดูแลประเทศใหม่ในชื่อ สาธารณรัฐสามัญชนเขมร กองทัพเขมรแดงก็เลยได้ถอยร่นไปตั้งอกตั้งใจในทางภาคเหนือของประเทศแล้วก็ยังคงวางรูปแบบการปกครองตามระบบของเขมรระบบประชาธิปไตยเดิมถัดไป

618
เวกัส เขมรระบบประชาธิปไตย เป็นชื่อของประเทศเขมรระหว่างปี พุทธศักราช 2519 - พุทธศักราช 2522 ซึ่งมีต้นเหตุที่เกิดจากการล้มล้างรัฐบาลสาธารณรัฐเขมรของนายพลลอลุกลนอล และก็ได้จัดดูแลในแบบเมืองลัทธิคอมมิวนิสต์โดยพรรคระบอบคอมมิวนิสต์เขมรหรือเขมรแดง ในยุคนี้หน่วยงานของรัฐบาลจะถูกอ้างถึงในชื่อ อังการ์เลอ ส่วนพรรคลัทธิคอมมิวนิสต์เขมรนั้น แกนนำของพรรคให้เรียกชื่อว่า อังการ์ปะเดะวัด โดยหัวหน้าสูงสุดของประเทศที่มีอำนาจช้านานที่สุดเป็นนายพล พต ซึ่งเป็นหัวหน้าสูงสุดของเขมรแดงด้วย ในปี พุทธศักราช 2522 กองกำลังพรรคลัทธิคอมมิวนิสต์เขมรภายใต้การนำของโชคดี สัมริน รวมทั้งกองทัพเวียดนามได้รุกเข้ามาทางชายแดนตอนใต้ของเขมรและก็สามารถล้มรัฐบาลเขมรระบบประชาธิปไตยได้เสร็จ เวกัส168ไอดีไลน์ และได้จัดแจงดูแลประเทศใหม่ในชื่อ สาธารณรัฐประชากรเขมร กองทัพเขมรแดงก็เลยได้ถอยร่นไปตั้งอกตั้งใจในทางภาคเหนือของประเทศรวมทั้งยังคงวางรูปแบบการปกครองตามระบบของเขมรระบบประชาธิปไตยเดิมถัดไป

619
เวกัส เขมรระบบประชาธิปไตย เป็นชื่อของราชอาณาจักรกัมพูชาระหว่างปี พุทธศักราช 2519 - พุทธศักราช 2522 ซึ่งมีต้นเหตุจากการลบล้างรัฐบาลสาธารณรัฐเขมรของนายพลลอลุกลนอล รวมทั้งได้จัดดูแลในแบบอย่างเมืองระบอบคอมมิวนิสต์โดยพรรคระบอบคอมมิวนิสต์เขมรหรือเขมรแดง ในยุคนี้หน่วยงานของรัฐบาลจะถูกอ้างถึงในชื่อ อังการ์เลอ ส่วนพรรคลัทธิคอมมิวนิสต์เขมรนั้น แกนนำของพรรคให้เรียกชื่อว่า อังการ์ปะเดะวัด โดยหัวหน้าสูงสุดของประเทศที่มีอำนาจช้านานที่สุดเป็นนายพล พต ซึ่งเป็นหัวหน้าสูงสุดของเขมรแดงด้วย ในปี พุทธศักราช 2522 กองกำลังพรรคลัทธิคอมมิวนิสต์เขมรภายใต้การนำของโชคดี สัมริน และก็กองทัพเวียดนามได้รุกเข้ามาทางชายแดนตอนใต้ของเขมรรวมทั้งสามารถโค่นอำนาจรัฐบาลเขมรระบบประชาธิปไตยได้เสร็จ พร้อมกับได้จัดแจงดูแลประเทศใหม่ในชื่อ สาธารณรัฐสามัญชนเขมร เวกัส168ไอดีไลน์ กองทัพเขมรแดงก็เลยได้ถอยร่นไปตั้งอกตั้งใจในทางภาคเหนือของประเทศรวมทั้งยังคงวางรูปแบบการปกครองตามระบบของเขมรระบบประชาธิปไตยเดิมถัดไป

620
เวกัส เขมรระบบประชาธิปไตย เป็นชื่อของราชอาณาจักรกัมพูชาระหว่างปี พุทธศักราช 2519 - พุทธศักราช 2522 ซึ่งเกิดขึ้นจากการล้มรัฐบาลสาธารณรัฐเขมรของนายพลลอลุกลี้ลุกลนอล แล้วก็ได้จัดดูแลในแบบเมืองลัทธิคอมมิวนิสต์โดยพรรคระบอบคอมมิวนิสต์เขมรหรือเขมรแดง ในปัจจุบันหน่วยงานของรัฐบาลจะถูกอ้างถึงในชื่อ อังการ์เลอ ส่วนพรรคระบอบคอมมิวนิสต์เขมรนั้น แกนนำของพรรคให้เรียกชื่อว่า อังการ์ปะเดะวัด โดยหัวหน้าสูงสุดของประเทศที่มีอำนาจนานที่สุดเป็นนายพล พต ซึ่งเป็นหัวหน้าสูงสุดของเขมรแดงด้วย ในปี พุทธศักราช 2522 กองกำลังพรรคระบอบคอมมิวนิสต์เขมรภายใต้การนำของโชคดี สัมริน แล้วก็กองทัพเวียดนามได้รุกเข้ามาทางชายแดนตอนใต้ของเขมรแล้วก็สามารถล้มรัฐบาลเขมรระบบประชาธิปไตยได้เสร็จ พร้อมด้วยได้จัดแจงดูแลประเทศใหม่ในชื่อ สาธารณรัฐพสกนิกรเขมร กองทัพเขมรแดงก็เลยได้ถอยร่นไปตั้งอกตั้งใจในทางภาคเหนือของประเทศและก็ยังคงวางรูปแบบการปกครองตามระบบของเขมรระบบประชาธิปไตยเดิมถัดไป เวกัส168ไอดีไลน์

621
สงครามกลางเมืองเขมร เป็นความไม่ตรงกันระหว่างพรรคลัทธิคอมมิวนิสต์เขมร สาธารณรัฐระบบประชาธิปไตยเวียดนาม และก็เวียดกงข้างหนึ่งกับรัฐบาลสาธารณรัฐเขมรที่ได้รับการช่วยส่งเสริมจากอเมริกาและก็สาธารณรัฐเวียดนาม อีกข้างหนึ่ง เวกัส การทำศึกนี้สลับซับซ้อนเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลและก็ความประพฤติปฏิบัติของผู้ส่งเสริมคู่การสู้รบ การเข้ามีความเกี่ยวข้องของกองกองทัพพสกนิกรเวียดนาม เป็นไปเพื่อคุ้มครองปกป้องฐานปฏิบัติการทางทิศตะวันออกของเขมร ซึ่งแม้เสียไปการดำเนินความเพียรพยายามทางการทหารในเวียดนามใต้จะยากขึ้น หรัฐประหาร 18 มี.ค. พุทธศักราช 2513 ทำให้รัฐบาลนิยมอเมริกาและก็ต้านเวียดนามเถลิงอำนาจ แล้วก็เลิกความเป็นกลางในการศึกเวียดนาม กองทัพเวียดนามเหนือก็เลยถูกรุกรามจากอีกทั้งรัฐบาลเขมรใหม่ที่ไม่เป็นมิตรด้านตะวันตก เวกัส168ไอดีไลน์ และก็กองกำลังสหรัฐและก็เวียดนามใต้ในเวียดนามทางทิศตะวันออก

622
สงครามกลางเมืองเขมร เป็นความมีความขัดแย้งระหว่างพรรคลัทธิคอมมิวนิสต์เขมร เวกัส สาธารณรัฐระบบประชาธิปไตยเวียดนาม และก็เวียดกงข้างหนึ่งกับรัฐบาลสาธารณรัฐเขมรที่ได้รับการผลักดันและสนับสนุนจากสหรัฐฯแล้วก็สาธารณรัฐเวียดนาม อีกข้างหนึ่ง การทำศึกนี้สลับซับซ้อนเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลรวมทั้งความประพฤติของผู้สนับสนุนคู่การสู้รบ การเข้ามีความเกี่ยวข้องของกองกองทัพสามัญชนเวียดนาม เป็นไปเพื่อปกป้องฐานปฏิบัติการทางทิศตะวันออกของเขมร ซึ่งถ้าหากเสียไปการดำเนินความบากบั่นด้านทหารในเวียดนามใต้จะยากขึ้น หรัฐประหาร 18 มี.ค. พุทธศักราช 2513 ทำให้รัฐบาลนิยมอเมริกาและก็ต้านเวียดนามเถลิงอำนาจ และก็เลิกความเป็นกลางในการทำศึกเวียดนาม กองทัพเวียดนามเหนือก็เลยถูกรุกรามจากทั้งยังรัฐบาลเขมรใหม่ที่ไม่เป็นมิตรด้านตะวันตก และก็กองกำลังสหรัฐรวมทั้งเวียดนามใต้ในเวียดนามทางทิศตะวันออก เวกัส168ไอดีไลน์

623
เวกัส สงครามกลางเมืองเขมร เป็นความมีความขัดแย้งระหว่างพรรคลัทธิคอมมิวนิสต์เขมร สาธารณรัฐระบบประชาธิปไตยเวียดนาม และก็เวียดกงข้างหนึ่งกับรัฐบาลสาธารณรัฐเขมรที่ได้รับการช่วยสนับสนุนจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็สาธารณรัฐเวียดนาม เวกัส168ไอดีไลน์ อีกข้างหนึ่ง การศึกนี้สลับซับซ้อนเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลและก็ความประพฤติของผู้ช่วยเหลือคู่การสู้รบ การเข้ามีความเกี่ยวข้องของกองกองทัพพสกนิกรเวียดนาม เป็นไปเพื่อคุ้มครองป้องกันฐานปฏิบัติการทางทิศตะวันออกของเขมร ซึ่งแม้เสียไปการดำเนินความพากเพียรด้านทหารในเวียดนามใต้จะยากขึ้น หรัฐประหาร 18 เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2513 ทำให้รัฐบาลนิยมอเมริกาและก็ต้านเวียดนามเถลิงอำนาจ แล้วก็จบความเป็นกลางในการทำศึกเวียดนาม กองทัพเวียดนามเหนือก็เลยถูกรุกรามจากอีกทั้งรัฐบาลเขมรใหม่ที่ไม่เป็นมิตรทางด้านตะวันตก แล้วก็กองกำลังสหรัฐแล้วก็เวียดนามใต้ในเวียดนามทางทิศตะวันออก

624
สงครามกลางเมืองเขมร เวกัส เป็นความมีความขัดแย้งระหว่างพรรคลัทธิคอมมิวนิสต์เขมร สาธารณรัฐระบบประชาธิปไตยเวียดนาม รวมทั้งเวียดกงข้างหนึ่งกับรัฐบาลสาธารณรัฐเขมรที่ได้รับการผลักดันและสนับสนุนจากสหรัฐฯรวมทั้งสาธารณรัฐเวียดนาม อีกข้างหนึ่ง การสู้รบนี้สลับซับซ้อนเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลและก็ความประพฤติปฏิบัติของผู้สนับสนุนคู่การสู้รบ การเข้ามีความเกี่ยวข้องของกองกองทัพประชากรเวียดนาม เป็นไปเพื่อคุ้มครองปกป้องฐานปฏิบัติการทางทิศตะวันออกของเขมร ซึ่งถ้าเสียไปการดำเนินความมานะบากบั่นทางด้านทหารในเวียดนามใต้จะยากขึ้น หรัฐประหาร 18 เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2513 ทำให้รัฐบาลนิยมอเมริกาและก็ต้านเวียดนามเถลิงอำนาจ และก็จบความเป็นกลางในการทำศึกเวียดนาม กองทัพเวียดนามเหนือก็เลยถูกรุกรามจากอีกทั้งรัฐบาลเขมรใหม่ที่ไม่เป็นมิตรทางด้านตะวันตก เวกัส168ไอดีไลน์ แล้วก็กองกำลังสหรัฐและก็เวียดนามใต้ในเวียดนามทางทิศตะวันออก

625
สงครามกลางเมืองเขมร เวกัส เป็นความไม่ตรงกันระหว่างพรรคลัทธิคอมมิวนิสต์เขมร สาธารณรัฐระบบประชาธิปไตยเวียดนาม แล้วก็เวียดกงข้างหนึ่งกับรัฐบาลสาธารณรัฐเขมรที่ได้รับการช่วยส่งเสริมจากสหรัฐฯรวมทั้งสาธารณรัฐเวียดนาม อีกข้างหนึ่ง การศึกนี้สลับซับซ้อนเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลแล้วก็ความประพฤติของผู้ช่วยเหลือคู่การสู้รบ การเข้ามีความเกี่ยวข้องของกองกองทัพสามัญชนเวียดนาม เป็นไปเพื่อคุ้มครองปกป้องฐานปฏิบัติการทางทิศตะวันออกของเขมร ซึ่งถ้าเกิดเสียไปการดำเนินความมานะบากบั่นทางการทหารในเวียดนามใต้จะยากขึ้น หรัฐประหาร 18 มี.ค. พุทธศักราช 2513 ทำให้รัฐบาลนิยมอเมริการวมทั้งต้านเวียดนามเถลิงอำนาจ แล้วก็เลิกความเป็นกลางในการทำศึกเวียดนาม กองทัพเวียดนามเหนือก็เลยถูกรุกรามจากทั้งยังรัฐบาลเขมรใหม่ที่ไม่เป็นมิตรทางด้านตะวันตก แล้วก็กองกำลังสหรัฐรวมทั้งเวียดนามใต้ในเวียดนามทางทิศตะวันออก เวกัส168ไอดีไลน์

626
เวกัส สงครามกลางเมืองเขมร เป็นความมีความขัดแย้งระหว่างพรรคลัทธิคอมมิวนิสต์เขมร สาธารณรัฐระบบประชาธิปไตยเวียดนาม รวมทั้งเวียดกงข้างหนึ่งกับรัฐบาลสาธารณรัฐเขมรที่ได้รับการช่วยส่งเสริมจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็สาธารณรัฐเวียดนาม อีกข้างหนึ่ง การสู้รบนี้สลับซับซ้อนเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลรวมทั้งความประพฤติของผู้ส่งเสริมคู่การศึก การเข้ามีความเกี่ยวข้องของกองกองทัพสามัญชนเวียดนาม เป็นไปเพื่อปกป้องฐานปฏิบัติการทางทิศตะวันออกของเขมร ซึ่งถ้าหากเสียไปการดำเนินความอุตสาหะด้านทหารในเวียดนามใต้จะยากขึ้น เวกัส168ไอดีไลน์ หรัฐประหาร 18 มี.ค. พุทธศักราช 2513 ทำให้รัฐบาลนิยมอเมริกาแล้วก็ต้านทานเวียดนามเถลิงอำนาจ และก็จบความเป็นกลางในการสู้รบเวียดนาม กองทัพเวียดนามเหนือก็เลยถูกรุกรามจากอีกทั้งรัฐบาลเขมรใหม่ที่ไม่เป็นมิตรทางด้านตะวันตก และก็กองกำลังสหรัฐและก็เวียดนามใต้ในเวียดนามทางทิศตะวันออก

627
เวกัส สงครามกลางเมืองเขมร เป็นความไม่ตรงกันระหว่างพรรคลัทธิคอมมิวนิสต์เขมร สาธารณรัฐระบบประชาธิปไตยเวียดนาม แล้วก็เวียดกงข้างหนึ่งกับรัฐบาลสาธารณรัฐเขมรที่ได้รับการผลักดันและส่งเสริมจากสหรัฐฯและก็สาธารณรัฐเวียดนาม อีกข้างหนึ่ง การสู้รบนี้สลับซับซ้อนเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลและก็พฤติกรรมของผู้สนับสนุนคู่การรบ การเข้ามีความเกี่ยวข้องของกองกองทัพพสกนิกรเวียดนาม เป็นไปเพื่อปกป้องฐานปฏิบัติการทางทิศตะวันออกของเขมร ซึ่งถ้าเสียไปการดำเนินความพากเพียรทางการทหารในเวียดนามใต้จะยากขึ้น หรัฐประหาร 18 มี.ค. พุทธศักราช 2513 ทำให้รัฐบาลนิยมอเมริการวมทั้งต้านเวียดนามเถลิงอำนาจ เวกัส168ไอดีไลน์ รวมทั้งจบความเป็นกลางในการรบเวียดนาม กองทัพเวียดนามเหนือก็เลยถูกรุกรามจากทั้งยังรัฐบาลเขมรใหม่ที่ไม่เป็นมิตรด้านตะวันตก รวมทั้งกองกำลังสหรัฐและก็เวียดนามใต้ในเวียดนามทางทิศตะวันออก

628
เวกัส สงครามกลางเมืองเขมร เป็นความไม่ตรงกันระหว่างพรรคลัทธิคอมมิวนิสต์เขมร สาธารณรัฐระบบประชาธิปไตยเวียดนาม รวมทั้งเวียดกงข้างหนึ่งกับรัฐบาลสาธารณรัฐเขมรที่ได้รับการผลักดันจากสหรัฐฯรวมทั้งสาธารณรัฐเวียดนาม อีกข้างหนึ่ง การทำศึกนี้สลับซับซ้อนเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลและก็ความประพฤติปฏิบัติของผู้ช่วยเหลือคู่การทำศึก การเข้ามีความเกี่ยวข้องของกองกองทัพราษฎรเวียดนาม เป็นไปเพื่อคุ้มครองฐานปฏิบัติการทางทิศตะวันออกของเขมร ซึ่งถ้าหากเสียไปการดำเนินความพากเพียรทางด้านทหารในเวียดนามใต้จะยากขึ้น หรัฐประหาร 18 มี.ค. พุทธศักราช 2513 ทำให้รัฐบาลนิยมอเมริการวมทั้งต้านทานเวียดนามเถลิงอำนาจ รวมทั้งเลิกความเป็นกลางในการศึกเวียดนาม เวกัส168ไอดีไลน์ กองทัพเวียดนามเหนือก็เลยถูกรุกรามจากอีกทั้งรัฐบาลเขมรใหม่ที่ไม่เป็นมิตรด้านตะวันตก รวมทั้งกองกำลังสหรัฐและก็เวียดนามใต้ในเวียดนามทางทิศตะวันออก

629
เวกัส สงครามกลางเมืองเขมร เป็นความมีความขัดแย้งระหว่างพรรคลัทธิคอมมิวนิสต์เขมร สาธารณรัฐระบบประชาธิปไตยเวียดนาม รวมทั้งเวียดกงข้างหนึ่งกับรัฐบาลสาธารณรัฐเขมรที่ได้รับการผลักดันและส่งเสริมจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็สาธารณรัฐเวียดนาม อีกข้างหนึ่ง การทำศึกนี้สลับซับซ้อนเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลและก็ความประพฤติของผู้ช่วยเหลือคู่การศึก การเข้ามีความเกี่ยวข้องของกองกองทัพพสกนิกรเวียดนาม เป็นไปเพื่อคุ้มครองป้องกันฐานปฏิบัติการทางทิศตะวันออกของเขมร ซึ่งแม้เสียไปการดำเนินความบากบั่นทางการทหารในเวียดนามใต้จะยากขึ้น หรัฐประหาร 18 มี.ค. พุทธศักราช 2513 ทำให้รัฐบาลนิยมอเมริกาแล้วก็ต้านทานเวียดนามเถลิงอำนาจ และก็จบความเป็นกลางในการทำศึกเวียดนาม  กองทัพเวียดนามเหนือก็เลยถูกรุกรามจากทั้งยังรัฐบาลเขมรใหม่ที่ไม่เป็นมิตรด้านตะวันตก เวกัส168ไอดีไลน์ แล้วก็กองกำลังสหรัฐรวมทั้งเวียดนามใต้ในเวียดนามทางทิศตะวันออก

630
เวกัส สงครามกลางเมืองเขมร เป็นความไม่ตรงกันระหว่างพรรคลัทธิคอมมิวนิสต์เขมร สาธารณรัฐระบบประชาธิปไตยเวียดนาม รวมทั้งเวียดกงข้างหนึ่งกับรัฐบาลสาธารณรัฐเขมรที่ได้รับการผลักดันและสนับสนุนจากสหรัฐฯและก็สาธารณรัฐเวียดนาม อีกข้างหนึ่ง การสู้รบนี้สลับซับซ้อนเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลรวมทั้งความประพฤติของผู้สนับสนุนคู่การทำศึก การเข้ามีความเกี่ยวข้องของกองกองทัพประชากรเวียดนาม เป็นไปเพื่อคุ้มครองป้องกันฐานปฏิบัติการทางทิศตะวันออกของเขมร ซึ่งถ้าเสียไปการดำเนินความมานะบากบั่นด้านทหารในเวียดนามใต้จะยากขึ้น หรัฐประหาร 18 มี.ค. พุทธศักราช 2513 ทำให้รัฐบาลนิยมอเมริกาและก็ต้านเวียดนามเถลิงอำนาจ รวมทั้งจบความเป็นกลางในการรบเวียดนาม กองทัพเวียดนามเหนือก็เลยถูกรุกรามจากทั้งยังรัฐบาลเขมรใหม่ที่ไม่เป็นมิตรทางด้านตะวันตก รวมทั้งกองกำลังสหรัฐแล้วก็เวียดนามใต้ในเวียดนามทางทิศตะวันออก เวกัส168ไอดีไลน์

หน้า: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 101